องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขออนุมัติโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฏิบัติงาน [ 15 ธ.ค. 2564 ]94
2 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]87
3 คำสั่งอบต.สำโรงเรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัดอบต. [ 25 ต.ค. 2564 ]92
4 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม [ 11 ต.ค. 2564 ]95
5 นโยบายและมาตรการเพื่อพัฒนาให้หน่วยงานมีคุณธรรมและความโปร่งใส 6 ด้าน [ 11 ต.ค. 2564 ]92
6 เจตจำนงบริหารงานสุจริต อบต.สำโรง [ 11 ต.ค. 2564 ]94
7 นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]93
8 นโยบายการกำกับดูแลที่ดี 2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]82
9 นโยบายการบรหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]102
10 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมิน พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง อบต.สำโรง [ 9 ก.ย. 2564 ]85
11 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 24 พ.ค. 2564 ]86
12 อนุมัติจัดทำโครงการ 5 ส. [ 11 ม.ค. 2564 ]87
13 แผนพัฒนาบุคลากรปีงบ 2564-2566 [ 30 ธ.ค. 2563 ]97