องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล(2567-2569) [ 30 ม.ค. 2567 ]12
2 แผนบริหารงานทรัพยากรบุคคล ปี 2567 [ 23 ม.ค. 2567 ]15
3 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี 2567 [ 23 ม.ค. 2567 ]6
4 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (2567-2569) [ 12 ธ.ค. 2566 ]21
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2567-2569) [ 7 ธ.ค. 2566 ]11
6 มาตราฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตามระบบประเภทตำแหน่ง [ 14 พ.ย. 2566 ]12
7 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 กันยายน 2567 [ 14 พ.ย. 2566 ]12
8 มาตราฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล (เพิ่มเติม) [ 14 พ.ย. 2566 ]12
9 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล [ 3 เม.ย. 2566 ]38
10 ประกาศ นโยบายมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ อบต.สำโรง [ 25 ม.ค. 2566 ]48
11 คำสั่งแต่งตั้งกก.เพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามจริยธรรม หรือ คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ม.ค. 2566 ]52
12 ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากบุคคล [ 22 ธ.ค. 2565 ]48
13 ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานสุจริต อบต.สำโรง [ 21 ธ.ค. 2565 ]40
14 ประกาศ เรื่อง นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากบุคตคล ปี 66 [ 21 ต.ค. 2565 ]44
15 ขออนุมัติโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฏิบัติงาน [ 15 ธ.ค. 2564 ]146
16 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]140
17 คำสั่งอบต.สำโรงเรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัดอบต. [ 25 ต.ค. 2564 ]144
18 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม [ 11 ต.ค. 2564 ]153
19 นโยบายและมาตรการเพื่อพัฒนาให้หน่วยงานมีคุณธรรมและความโปร่งใส 6 ด้าน [ 11 ต.ค. 2564 ]145
20 เจตจำนงบริหารงานสุจริต อบต.สำโรง [ 11 ต.ค. 2564 ]145
 
หน้า 1|2