องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล [ 3 เม.ย. 2566 ]9
2 ประกาศ นโยบายมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ อบต.สำโรง [ 25 ม.ค. 2566 ]19
3 คำสั่งแต่งตั้งกก.เพื่อให้คำปรึกษาตอบคำถามจริยธรรม หรือ คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 2 ม.ค. 2566 ]22
4 ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากบุคคล [ 22 ธ.ค. 2565 ]15
5 ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานสุจริต อบต.สำโรง [ 21 ธ.ค. 2565 ]10
6 ประกาศ เรื่อง นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากบุคตคล ปี 66 [ 21 ต.ค. 2565 ]12
7 ขออนุมัติโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฏิบัติงาน [ 15 ธ.ค. 2564 ]116
8 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]107
9 คำสั่งอบต.สำโรงเรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัดอบต. [ 25 ต.ค. 2564 ]113
10 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม [ 11 ต.ค. 2564 ]123
11 นโยบายและมาตรการเพื่อพัฒนาให้หน่วยงานมีคุณธรรมและความโปร่งใส 6 ด้าน [ 11 ต.ค. 2564 ]114
12 เจตจำนงบริหารงานสุจริต อบต.สำโรง [ 11 ต.ค. 2564 ]115
13 นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]115
14 นโยบายการกำกับดูแลที่ดี 2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]102
15 นโยบายการบรหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 11 ต.ค. 2564 ]128
16 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมิน พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง อบต.สำโรง [ 9 ก.ย. 2564 ]100
17 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและผลการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 24 พ.ค. 2564 ]103
18 อนุมัติจัดทำโครงการ 5 ส. [ 11 ม.ค. 2564 ]104
19 แผนพัฒนาบุคลากรปีงบ 2564-2566 [ 30 ธ.ค. 2563 ]125