องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


นโยบายและมาตรการเพื่อพัฒนาให้หน่วยงานมีคุณธรรมและความโปร่งใส 6 ด้าน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

นโยบายและมาตรการเพื่อพัฒนาให้หน่วยงานมีคุณธรรมและความโปร่งใส 6 ด้าน
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.สำโรง