องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ขออนุมัติโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฏิบัติงาน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขออนุมัติโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฏิบัติงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.สำโรง