องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้างองค์บริหารส่วนตำบลสำโรง [ 3 พ.ค. 2566 ]19
2 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนมาติดต่อราชการ ประจำปี 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]5
3 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 เม.ย. 2566 ]22
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่องหลักสูตร วิธีการ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 เม.ย. 2566 ]12
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง [ 23 มี.ค. 2566 ]16
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง [ 20 มี.ค. 2566 ]12
7 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีการศึกษา 2566 [ 16 ก.พ. 2566 ]20
8 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 3 ม.ค. 2566 ]33
9 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 27 ธ.ค. 2565 ]22
10 ประกาศอบต.สำโรง เรื่องหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ธ.ค. 2565 ]29
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารัีบการทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างอบต.สำโรง [ 14 ธ.ค. 2565 ]25
12 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดปี 2565 [ 29 พ.ย. 2565 ]37
13 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง [ 21 พ.ย. 2565 ]27
14 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บทความ 5 บทความ [ 15 พ.ย. 2565 ]27
15 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บทความ 5 บทความ [ 12 ก.ย. 2565 ]47
16 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บทความ 5 บทความ [ 6 ก.ค. 2565 ]83
17 การกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบที่ 2) [ 28 มิ.ย. 2565 ]43
18 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญยัติข้อมูลข่าวสาร บทความ 5 บทความ [ 11 พ.ค. 2565 ]113
19 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ฐานข้อมูลคนพิการ ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีความพิการ [ 11 พ.ค. 2565 ]122
20 ชมรมผู้สูงอายุ มอบเงินสงเคราะห์ศพ แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้จากไป [ 11 พ.ค. 2565 ]118
 
หน้า 1|2|3