องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 3 ม.ค. 2566 ]13
2 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 27 ธ.ค. 2565 ]5
3 ประกาศอบต.สำโรง เรื่องหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ธ.ค. 2565 ]11
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารัีบการทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างอบต.สำโรง [ 14 ธ.ค. 2565 ]7
5 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดปี 2565 [ 29 พ.ย. 2565 ]23
6 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง [ 21 พ.ย. 2565 ]11
7 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บทความ 5 บทความ [ 15 พ.ย. 2565 ]14
8 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บทความ 5 บทความ [ 12 ก.ย. 2565 ]32
9 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บทความ 5 บทความ [ 6 ก.ค. 2565 ]68
10 การกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบที่ 2) [ 28 มิ.ย. 2565 ]26
11 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญยัติข้อมูลข่าวสาร บทความ 5 บทความ [ 11 พ.ค. 2565 ]99
12 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ฐานข้อมูลคนพิการ ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีความพิการ [ 11 พ.ค. 2565 ]95
13 ชมรมผู้สูงอายุ มอบเงินสงเคราะห์ศพ แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้จากไป [ 11 พ.ค. 2565 ]104
14 อบรมจัดทำแผนแก้ไขปัญหาครัวเรือนเปราะบางในชุมชน [ 29 เม.ย. 2565 ]106
15 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต( ธรรมะกับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ) [ 11 เม.ย. 2565 ]126
16 ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]22
17 ออกพื้นที่ชี้แจงแนวทางการสอบข้อเท็จจริง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ให้กับ อพม. หมู่ที่1-9 [ 14 มี.ค. 2565 ]138
18 ประชาสัมพันธ์ บทความ 5 บทความ [ 2 มี.ค. 2565 ]120
19 รับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ช่วงที่ 2 [ 21 ก.พ. 2565 ]151
20 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือคังคมตำบลสำโรง [ 21 ก.พ. 2565 ]136
 
หน้า 1|2|3