องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บทความ 5 บทความ [ 12 ก.ย. 2565 ]8
2 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บทความ 5 บทความ [ 6 ก.ค. 2565 ]39
3 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญยัติข้อมูลข่าวสาร บทความ 5 บทความ [ 11 พ.ค. 2565 ]72
4 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ฐานข้อมูลคนพิการ ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีความพิการ [ 11 พ.ค. 2565 ]65
5 ชมรมผู้สูงอายุ มอบเงินสงเคราะห์ศพ แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้จากไป [ 11 พ.ค. 2565 ]74
6 อบรมจัดทำแผนแก้ไขปัญหาครัวเรือนเปราะบางในชุมชน [ 29 เม.ย. 2565 ]74
7 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต( ธรรมะกับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ) [ 11 เม.ย. 2565 ]93
8 ออกพื้นที่ชี้แจงแนวทางการสอบข้อเท็จจริง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ให้กับ อพม. หมู่ที่1-9 [ 14 มี.ค. 2565 ]108
9 ประชาสัมพันธ์ บทความ 5 บทความ [ 2 มี.ค. 2565 ]93
10 รับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ช่วงที่ 2 [ 21 ก.พ. 2565 ]130
11 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือคังคมตำบลสำโรง [ 21 ก.พ. 2565 ]108
12 เยี่ยมยามถามไถ่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม [ 21 ก.พ. 2565 ]119
13 เห็นชอบร่างประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 ต.ค. 2564 ]124
14 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 24 ก.ย. 2564 ]45
15 ประชาสัมพันธ์ บทความ 5 บทความ [ 20 ส.ค. 2564 ]117
16 ประชาสัมพันธ์ บทความ 5 บทความ [ 20 ส.ค. 2564 ]133
17 ประชาสัมพันธ์ บทความ 5 บทความ [ 29 ก.ค. 2564 ]139
18 โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ (อสม.น้อย) [ 15 ก.ค. 2564 ]107
19 โครงการฝึกอบรมจิตอาสาดูแลผู้สูงวัยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ก.ค. 2564 ]114
20 ประชาสัมพันธ์ บทความ 5 บทความ [ 6 ก.ค. 2564 ]117
 
หน้า 1|2