องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]11
2 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมงบประมาณประจำปี 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]13
3 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม 1/2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]132
4 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]152
5 รายงานการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 26 ต.ค. 2563 ]140
6 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]127
7 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน [ 23 มิ.ย. 2563 ]117
8 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม 1/2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]127
9 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ที่2/2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]119
10 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2563 [ 29 ม.ค. 2563 ]119
11 รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]124
12 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม 2/2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]123
13 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่4/2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]122
14 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่3/2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]122
15 แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส ที่4/2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]121
16 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่2/2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]125
17 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม 1/2562 [ 4 เม.ย. 2562 ]125
18 แผนการใช้จ่ายรายไตรมาส ที่3/2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]132
19 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปี2560 [ 12 ต.ค. 2560 ]178