องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 ของ อบต.สำโรง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 ของ อบต.สำโรง
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.สำโรง