องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ตรวจรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 6 มิถุนายน 2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]55
2 ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 6 มิถุนายน 2565 [ 12 ก.ค. 2565 ]56
3 บันทึกประชุมสภาอบต.สำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565 [ 9 มิ.ย. 2565 ]64
4 ตรวจรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]53
5 ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 [ 6 มิ.ย. 2565 ]56
6 คำสั่งแต่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ลว 6 มิ.ย. 65 [ 6 มิ.ย. 2565 ]73
7 รายงานการประชุมสภาอบต.สำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ลว 7 ม.ค.2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]64
8 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.สำโรง สมัยสามัญ [ 25 ม.ค. 2565 ]66
9 คำสั่งแต่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ลว 11 ม.ค. 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]68
10 บันทึกประชุมสภาอบต.สำโรง ครั้งแรก ลว. 5 ม.ค. 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]64
11 คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง [ 7 ม.ค. 2565 ]74
12 คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง [ 7 ม.ค. 2565 ]65
13 คำสั่่งแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง [ 7 ม.ค. 2565 ]73
14 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาอบต.สำโรงประจำปี 2565 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 6 ม.ค. 2565 ]1
15 รายงานการประชุมสภาสมัยแรก (พศ.2565) [ 6 ม.ค. 2565 ]0
16 รายงานการประชุมสภาอบต.สำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ลว 4 ส.ค.2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]67
17 ประกาศสภาอบต.สำโรง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา [ 2 ส.ค. 2564 ]69
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 [ 4 มิ.ย. 2564 ]65
19 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง [ 1 ก.พ. 2564 ]65
20 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยสามัญประจำปี 2564และสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี 2565 [ 1 ก.พ. 2564 ]146
 
หน้า 1|2