องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 (30 ส.ค. 2566) [ 15 พ.ย. 2566 ]3
2 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ( 22 ส.ค. 2566) [ 30 ส.ค. 2566 ]1
3 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 (15 ส.ค. 2566) [ 22 ส.ค. 2566 ]1
4 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 (13 ก.พ.66) [ 15 มิ.ย. 2566 ]25
5 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 (29 ส.ค. 65) [ 14 ก.พ. 2566 ]23
6 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 3 (19 ส.ค. 65) [ 14 ก.พ. 2566 ]26
7 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 (7 พ.ย.65) [ 14 ก.พ. 2566 ]26
8 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ ที่ 4 และ2 (15,22 ส.ค. 65) [ 14 ก.พ. 2566 ]27
9 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภา อบต.สำโรง [ 7 พ.ย. 2565 ]43
10 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (7 พ.ย 65) [ 3 พ.ย. 2565 ]23
11 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (15 ส.ค.65) [ 29 ส.ค. 2565 ]22
12 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (22 ส.ค.65) [ 29 ส.ค. 2565 ]24
13 รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 1และ2 (15,22 ส.ค. 65) [ 29 ส.ค. 2565 ]24
14 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (29 ส.ค. 65) [ 24 ส.ค. 2565 ]26
15 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (22 ส.ค. 65) [ 18 ส.ค. 2565 ]25
16 ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (15 ส.ค. 65) [ 10 ส.ค. 2565 ]24
17 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัีญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565( 6 มิ.ย. 65) [ 12 ก.ค. 2565 ]26
18 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (12 ก.ค.65) [ 12 ก.ค. 2565 ]27
19 บันทึกประชุมสภาอบต.สำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565 [ 9 มิ.ย. 2565 ]106
20 ประกาศรรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก (7 ก.พ.65 [ 7 มิ.ย. 2565 ]28
 
หน้า 1|2|3