องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 27 ธ.ค. 2565 ]37
2 ประกาศ เรื่อง การกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบที่ 2) [ 28 มิ.ย. 2565 ]35
3 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การออกบริการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]35
4 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาประกาศรายการที่ดินและส่งข้อมูลสิ่งปลูกสร้างพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีทราบ [ 20 ม.ค. 2565 ]38
5 สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 4 ม.ค. 2565 ]48
6 สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ตามกฎกระทรวงอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 (บังคับใช้ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป) [ 4 ม.ค. 2565 ]34
7 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงอัตราภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 24 ธ.ค. 2564 ]39
8 ประกาศ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งกฎกระทรวงฯ [ 13 ธ.ค. 2564 ]37
9 ประกาศ เรื่อง โครงการออกสำรวจป้าย เพื่อปรับปรุงข้อมูลในการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 13 ธ.ค. 2564 ]33
10 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 หมวด น.ส.3ก [ 25 มี.ค. 2564 ]169
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาประเมินภาษี ปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]186
12 ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 2 ก.ย. 2563 ]190