องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

         ตำบลสำโรงเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอหนองสองห้อง  ที่แยกออกมาจากตำบลหนองเม็ก  ซึ่งแต่ก่อนเป็นป่าดงดิบ  สมัยนั้นมีพ่อใหญ่นายกองเป็นคนเมืองพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  ได้รับบัญชาให้ไปทำศึกรบที่นครเวียงจันทร์  และในการไปทำศึกในครั้งนี้ได้รับชัยชนะกลับมาพร้อมทั้งได้นำภรรยามาด้วย    คน  ชื่อว่านางหล้า  เดินทางมาพบเห็นโนนป่า  อุดมสมบูรณ์มีน้ำล้อมรอบทั้ง    ด้านเห็นว่าเป็นทำเลเหมาะสมสำหรับการตั้งหมู่บ้านใหม่  พอกลับถึงเมืองพิมายจึงได้นำเกวียนและผู้คนเดินทางกลับมาป่าแห่งนี้และได้ปักหลักฐานอยู่ที่ป่าสำโรง (ภาษาชาวบ้านเรียก  ส้มโฮง”)  เพราะที่ตรงนั้นมีต้นสำโรง  (ส้มโฮง)  ใหญ่จำนวนมากมาย  จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามต้นสำโรงว่า  บ้านสำโรง    และ    นายแสงจันทร์  ดวงเข็ม  กำนันตำบลสำโรงคนปัจจุบัน

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงมีเขตการปกครองทั้งหมด    หมู่บ้าน และมีพื้นที่ทั้งหมด  ๓๖.๔๖ ตารางกิโลเมตร  (๒๗,๗๘๘  ไร่)   มีนายจันทร์ดี  จันประทักษ์  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ   นางณัฐพร  ภูศรีฤทธิ์  เป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

                    การประกอบอาชีพ  ประชาชนในเขตตำบลสำโรงประกอบอาชีพ  ทำนา  ทำไร่  ทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์  เป็นอาชีพหลัก  และเลี้ยงไหม  ทอผ้าไหม  เป็นอาชีพรอง