องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

 
 
ตรวจสอบภายใน

นายเกริกพงษ์  จันประทักษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
 
 

นางสาวตรียนุช  ศรีวงษ์ชัย

 
 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน