องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

 
 
 


รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ช่วงที่ 1)


รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ช่วงที่ 1) ระหว่าง เดือนตุลาคม 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565 ในวันจันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน (ตึกสีเทา)

2022-11-01
2022-10-10
2022-09-23
2022-09-06
2022-08-18
2022-07-26
2022-07-22
2022-07-07
2022-06-23
2022-06-02