องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th
 
 
งานกิจการสภา
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภาฯ [ 1 ก.พ. 2564 ]20
2 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยสามัญประจำปี 2564และสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี 2565 [ 1 ก.พ. 2564 ]18
3 ขอเชิญประชุมสภาอบต.สำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ลว.25 ม.ค. 64 [ 25 ม.ค. 2564 ]20
4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาอบต.สำโรง สมัยสมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ลว. 25 ม.ค. 64 [ 25 ม.ค. 2564 ]19
5 เรียกประชุมสภาอบต.สำโรง สมัยสามัญที่ 1 ลว 21 ม.ค.2564 [ 21 ม.ค. 2564 ]19
6 ประกาศสภาฯเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา [ 21 ม.ค. 2564 ]19
7 ประกาศอบต.สำโรงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 [ 25 ก.ย. 2563 ]19
8 หนังสือส่งสำเนารายงานการประชุมแปรญัตติข้อบัญญัติ 2564 [ 25 ส.ค. 2563 ]20
9 สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 19 ก.พ.2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]64
10 ประกาศสาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ.2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]57
 
หน้า 1|2