องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th
 
 
งานกิจการสภา
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 19 ก.พ.2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]39
2 ประกาศสาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่องกำหนดสมัยประชุมสาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี พ.ศ.2563 [ 20 ก.พ. 2563 ]34
3 สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ลว. 30 ส.ค.2562 [ 19 ก.พ. 2563 ]36
4 สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ลว 23 ส.ค. 2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]36
5 สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ลว. 15 ส.ค. 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]35
6 สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ลว 15 ส.ค. 2562 [ 15 ส.ค. 2562 ]35
7 สำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ลว 18 ก.พ. 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]35