องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน [ 25 พ.ค. 2564 ]3
2 กิจกรรมคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อบต.สำโรง [ 19 เม.ย. 2564 ]18
3 ปรับสภาพแวดล้อมบริเวณบ้านผู้พิการ [ 19 เม.ย. 2564 ]17
4 ประชาสัมพันธ์ บทความ 5 บทความ [ 31 มี.ค. 2564 ]23
5 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ลว.25 ก.พ.2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]29
6 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1/2564) [ 29 ม.ค. 2564 ]5
7 ประกาศสภาฯเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา ลว. 21 ม.ค.2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]24
8 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1/2564) [ 20 ม.ค. 2564 ]2
9 บันทึกขออนุมัติจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 20 ม.ค. 2564 ]2
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 หมวด น.ส.3 [ 8 ม.ค. 2564 ]45
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9