องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
งานจัดเก็บรายได้
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลสำโรง อันต้องเสียภาษีโรงเรือน ไปรับแบบพิมพ์ [ 1 ก.พ. 2561 ]122
2 จดหมายข่าวภาษีประจำเดือนธันวาคม [ 1 ธ.ค. 2560 ]115
3 การประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีปี 2561 [ 1 พ.ย. 2560 ]148
4 จดหมายข่าวภาษี [ 1 พ.ย. 2560 ]123
5 แผนการจัดเก็บภาษีประจำปี 2558 [ 30 ต.ค. 2557 ]163
6 ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจำปี 2558 [ 6 ต.ค. 2557 ]158
7 ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ปี 2557 [ 4 ธ.ค. 2556 ]154
8 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีในเขต อบต.สำโรง ประจำปี 2557 [ 4 ธ.ค. 2556 ]129
9 ประกาศรายชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2556 [ 28 ธ.ค. 2555 ]175
10 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2556 [ 4 ธ.ค. 2555 ]175
 
หน้า 1|2