องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการสานเสวนาสามัคคี คนสำโรงฮักแพงกัน ประจำปี ๒๕๕๗


วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗  ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาความสงบภายในราชอาณาจักร โดยทหารจากมณฑลทหารบกที่ ๒๓ ค่ายศรีพัชริทร จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมเสวนาสามัคคีฉันท์พี่น้อง  คนสำโรงฮักแพงกัน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยมี ท่านนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียนในเขตตำบลสำโรง ข้าราชการ พนักงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.สำโรง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา องค์กรต่างๆ ส่วนราชการต่างๆในอำเภอหนองสองห้อง และประชาชนในตำบลสำโรง เข้าร่วมโครงการฯ ๓๐๐ กว่าคน  ซึ่งทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้