วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมประตูทางเข้า องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสาย นาพ่ออำนวย พลรักษา บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงทางและทางระบายน้ำบริเวณนา นางสาวเมล็ด คำหารพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำคันคูห้วยขาเค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง