วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกสายบ้านพ่อบุญถม ถึงห้วยวังยาว บ้านหนองนาดี หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกสายฝายเทิง (นาพ่อบุญเทียม) บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกเส้นวัดป่า บ้านหนองนาดี หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๓o๑-คุ้มน้อย บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
จ้างรถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง ปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
ซื้อกล้องถ่ายภาพ ดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กองช่าง หมายเลขทะเบียน กท ๓๓๕๒ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ oo๑-๕๙-ooo๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
ซื้อเต็นท์ผ้าใบ ทรงโค้ง จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง