วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัยลมกระโชกแรง ในเขตพื้นที่ตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างเปลียนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 3352 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบหมู่บ้าน บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างอ่างล้างมือ อ่างแปรงฟันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือจากเหตุวาตภัยภายในเขตตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกาว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ บ้านหนองนาดี หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง