วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
29  ต.ค. 2561
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเติมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ 7 ต.สำโรง ถึง บ้านห้วยโปร่ง ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย
11  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองนาดี หมู่ 8 ต.สำโรง ถึง บ้านหนองศาลา ต.วังหิน
11  ต.ค. 2561
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ
10  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำหนองวังม่วง บ้านหินลาด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังลำห้วยตอประดู่ ถึงหนองเรือ บ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมซุ้มประตู พร้อมทั้งเขียนป้ายชื่อหมู่บ้าน จำนวน 5 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2561
จ้างบุคคลเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน 87 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง