วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 191-06 แยกทางหลวงหมายเลข 3021 - บ้านสำโรง ตำบลสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  พ.ค. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อซื้อน้ำยากำจัดยุง(เดลต้าเมทริน) 1% เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 191-05 แยกทางหลวงหมายเลข 3024 - บ้าหนองหว้า ตำบลสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  พ.ค. 2563
ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำโรง เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง