วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2561
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงทางและทางระบายน้ำบริเวณนา นางสาวเมล็ด คำหารพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำคันคูห้วยขาเค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ นานายบัว แก้วพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงานสำนักงาน จำนวน 1 ตัวและเก้าอี้ สำนักงาน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง