วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคันคูห้วยหินลาด (นาแม่รู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกหนองสระวัด บ้านหินลาด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อพันธ์ไม้ เพื่อใช้ปลูกในโครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานกองคลัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบวาตะภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงไฟฟ้าภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างโดมหลังคาเหล็กเมทัลชีท ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง