วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ย. 2564
จ้างทำป้ายศูนย์เลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในบริเวรศูนย์พัมนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนผนัง ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
ซื้อแผงกั้นห้อง (Partition) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนาดี หมู่ที่ ๘ ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโคกเหล่าไห้ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑ ตำบลสำโรงอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง