วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก สายบ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7-ห้วยโป่ง-บ้านหนองแวงตอตั้ง (ตำบลคึมชาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างโครงการขุดลอกห้วยโสกชาด บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการ ฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ธรรมะกับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
หมึกเครื่องปริ๊นเตอรฺ sumsungA85
21  ธ.ค. 2564
จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-2927 หมายเลขครุภัณฑ์ 003-58-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกรถขยะ หมายเลขทะเบียน 85-2927 หมายเลขครุภัณฑ์ 003-58-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
ซื้อชุดตรวจ ATK สำหรับใช้ในโครงการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับงานเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง