วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ระหว่าง วันที่ 15-31 พฤษภาคม 2566 (12 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
จ้างบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขครุภัณฑ์ oo๑-๖o-ooo๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อเสื้อกีฬาและอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการจัดสถานที่ในการแข่งขันกีฬา และจ้างเหมาบริการจัดริ้วขบวน ในโครงการกีฬาเยาวชนประชาชนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
ซื้อเสื้อกีฬาและอุปกรณ์กีฬาในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อเสื้อกีฬาและอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ (1-14) เดือนพฤษภาคม2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง