วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพ รหัสครุภัณฑ์ oo๓-๕๘-ooo๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถพยาบาลฉุกเฉิน รหัสครุภัณฑ์ 003-58-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กปฐมวัยเดือนตุลาตม2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายลำห้วยบักหมูบ บ้านสำโรงเหนือ หมูที่ 6 และสายบ้านเหล่านกชุม -โสกเชือก บ้านเห่านกชุม หมูที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
ซื้อเต้นท์ผ้าใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เกิดจากภัยธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเนื่องจากน้ำกัดเซาะเสียหายในช่วงฝนตกชุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับใช้ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง