วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2566
จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-51-0021 และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลข 416-62-0064 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นหินคลุก สายคันดินลำห้วยตอดู่-โสกเชือก-หนองกาว บ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกปั้มน้ำมันชุมชน-วัดป่า บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างโครงการประดับและตกแต่งขบวนรถอัตลักษณ์ในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
จ้างประดับตกแต่งปราสาทข้าว พร้อมสถานที่จัดนิทรรศการในโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง