วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กปฐมวัย เดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจุ่ม(submersible) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ Toner TN2380 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบส่งน้ำดิบประปาหมู่บ้าน บ้านสำโรง หมู่ 1 และ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.ย. 2563
ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงานชนิดตั้งโต๊ะ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง