วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2566
ซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็กและเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ลำห้วยตอดู่ บ้านดอนแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างปรับเกรดผิวทางพร้อมบดทับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก พร้อมท่อ คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
ซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็กและเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปขนาด 20 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้ากองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง