วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินสายคลองส่งน้ำ บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อผ้าต่วนสีส้ม สำหรับใช้ในงานกิจกรรมและ ตกแต่งงานพิธีต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๓o๑-คุ้มน้อย บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๓o๑-คุ้มน้อย บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยก - ทางรอบหมู่บ้าน บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าบ้านแม่ก้อน - เมรุวัดคลองสินธุ์ บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรถน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรอบหมู่บ้าน บ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณหน้า กศน.ตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง