วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนดินสายนานายพุฒิพงษ์ ถึง นานายสาย บ้านดอนแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย เดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุกสายหนองมะเกลือ บ้านหนองกาว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินสายทางเข้าลำห้วยวังยาว บ้านนาดี หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินสานานายธรรม - นางใจ กองเกิด บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 191-06 แยกทางหลวงหมายเลข 3021 - บ้านสำโรง ตำบลสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  พ.ค. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อซื้อน้ำยากำจัดยุง(เดลต้าเมทริน) 1% เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง