องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ชมรมผู้สูงอายุ อบต.สำโรง เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ประจำทุกปี


ชมรมผู้สูงอายุ อบต.สำโรง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ภายในตำบลสำโรง จำนวน 37 ราย โดยงบประมาณจาก เงินบริจาคเข้ากองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ อบต. สำโรง ด้วยจิตศรัทราของสมชิกองทุนฯ จุดประสงค์การลงพื้นที่ในครั้งนีเพือให้ผู้สูงอายุป่วยติดเตียงมีกำลังใจดีขึ้น