องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


อบรมเกษตรกร โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เข้าร่วมอบรมเกษตรกรตามโครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขยายสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่นแก่น ปี ๒๕๕๗ อำเภอหนองสองห้องรุ่นที่ ๑  โดยมีท่าน ธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้องเป็นประธานในพิธีเปิดอบรม มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๙๐ ครัวเรือน