องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุและผู้พิการ อบต.สำโรง